Termeni și condiții

1. INFORMAȚII DESPRE SITE
Prezentele Condiţii de utilizare online guvernează accesul dumneavoastră la Site-ul smartumf.ro deţinut de Smart Learner SRL.
Site-ul web Smartumf.ro este proprietatea firmei Smart Learner SRL, cu sediul in Aleea 2 Cantonului, nr. 93A, Craiova, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J16/2153/17.07.2017, CUI 37990977, numit pe parcursul acestor termeni si conditii SmartUmf.ro
Adrese de contact: Aleea 2 Cantonului, nr. 93A, Craiova
Tel: (+40) 786298341, (+40) 766360589
email: contact@smartumf.ro
SmartUmf.ro este un site web destinat celor care doresc sa sustina examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, oferind materia pentru admitere conform curriculei si posibilitatea de evaluare a cunostiintelor cu ajutorul aplicatiei SmartQuiz.
Fără a aduce atingere drepturilor dumneavoastră prevăzute prin lege, Smart Learner îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiţii de utilizare online pentru a reflecta progresele tehnologice, modificările legilor şi ale regulamentelor şi bunele practici comerciale. În cazul în care SmartUmf.ro modifică prezentele Condiţii de utilizare online, o versiunea actualizată a acestora va reflecta modificările respective, iar SmartUmf.ro vă va informa în acest sens prin actualizarea datei intrării în vigoare indicate la începutul prezentelor Condiţii de utilizare online. Prin accesarea sau utilizarea SmartUmf.ro, confirmaţi că aţi citit, aţi înţeles şi acceptaţi să aderaţi la versiunea actuală a prezentelor Condiţii de utilizare online care pot fi consultate accesând SmartUmf.ro. În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezentele Condiţii de utilizare online sau în cazul în care nu sunteţi mulţumit(ă) de SmartUmf.ro, singura şi unica soluţie este cea de a înceta utilizarea acestui Site.


2. MENŢIUNI LEGALE
Dumneavoastră recunoaşteţi şi acceptaţi următoarele:
a. Cu toate că depunem eforturile necesare pentru a furniza pe Site-ul SmartUmf.ro cele mai recente evoluţii privind produsele şi serviciile noastre, precum şi orice alte informaţii despre SmartUmf, nu putem garanta exactitatea, eficienţa şi pertinenţa informaţiile afişate pe Site-ul SmartUmf.ro. Fiecare persoană îşi asumă pe deplin răspunderea şi toate riscurile aferente pentru utilizarea Smart Learner. Informaţiile sunt afişate „CA ATARE” şi pot include erori tehnice sau erori tipografice. Smart Learner îşi rezervă dreptul de a adăuga, şterge sau modifica informaţiile cuprinse pe Site-ul SmartUmf.ro, în orice moment şi fără preaviz.
b. Smart Learner NU FACE NICIO DECLARAŢIE ŞI NU OFERĂ NICIO GARANŢIE DE ORICE NATURĂ REFERITOARE LA INFORMAŢIILE SAU CONŢINUTUL POSTAT PE SITE-UL SMARTUMF.RO. PRIN PREZENTA, Smart Lerner RESPINGE ORICE DECLARAŢII SAU GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, CREATE PRIN LEGE, PRIN CONTRACT SAU ALTFEL, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, ORICE GARANŢII DE VANDABILITATE, DE ADAPTARE LA O UTILIZARE SPECIALĂ, DE TITLU SAU DE NEÎNCĂLCARE. Smart Learner NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE, ÎN NICIO SITUAŢIE, PENTRU DAUNE DE ORICE NATURĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE (INCLUZÂND PIERDERILE DE PROFIT) , TANGENŢIALE SAU INCIDENTALE REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU EXISTENŢA SAU UTILIZAREA SITE-ULUI SmartUmf.ro ŞI/SAU CU INFORMAŢIILE SAU CONŢINUTUL POSTAT PE SITE-UL SmartUmf.ro, INDIFERENT DACĂ Smart Learner A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE.
c. Smart Learner nu este răspunzătoare şi nu oferă nicio garanţie privind exactitatea, eficacitatea, oportunitatea sau pertinenţa informaţiilor sau conţinuturilor obţinute de la terţi, incluzând orice hyperlink-uri către sau de la Site-urile terţilor.
Cu excepţia cazurilor în care se stipulează altfel pe Site-ul SmartUmf.ro, Smart Learner nu va edita, cenzura sau controla, prin alte mijloace, orice conţinut furnizat de terţi pe orice avizier, spaţiu de discuţii sau forumuri similare postate pe Site-ul SmartUmf.ro. În consecinţă, aceste informaţii trebuie considerate suspecte şi nu sunt avizate de Smart Learner.
d. Site-ul SmartUmf.ro poate conţine enunţuri anticipative care reflectă aşteptările actuale ale Smart Learner privind evenimentele şi evoluţiile comerciale viitoare. Enunţurile anticipative implică riscuri şi incertitudini. Evoluţiile sau rezultatele actuale pot fi diferite de cele estimate şi depind de o serie de factori care includ, fără limitare, reuşita programelor de cercetare actuale, rezultatele studiilor clinice în curs sau viitoare, comercializarea continuă a produselor, aprobarea reglementară a produselor farmaceutice, validitatea şi aplicarea brevetelor, stabilitatea relaţiilor comerciale şi condiţiile economice generale. Smart Learner intenţionează să actualizeze periodic Site-ul SmartUmf.ro, însă nu îşi asumă răspunderea privind actualizarea conţinutului.


3. UTILIZAREA SITE-ULUI
Dumneavoastră înţelegeţi, recunoaşteţi şi acceptaţi următoarele:
a. Prin utilizarea Site-ului SmartUmf.ro, sunteţi de acord să nu perturbaţi sau să nu interceptaţi informaţiile noastre electronice postate pe Site-ul SmartUmf.ro sau pe oricare din serverele noastre. Vă obligaţi, de asemenea, să nu evitaţi măsurile de securitate ale Site-ului SmartUmf.ro şi să respectaţi orice legi, norme sau regulamente aplicabile, locale, naţionale, federale şi internaţionale.
b. Dumneavoastră autorizaţi Smart Learner să utilizeze orice conţinut pe care îl încărcaţi sau pe care îl transmiteţi prin alte mijloace pe Site-ul SmartUmf.ro, sub rezerva prezentelor Condiţii de utilizare online şi a Politicii de confidenţialitate a Smart Learner, în maniera stabilită de Smart Learner, incluzând, fără limitare, copierea, afişarea, reprezentarea sau publicarea acestuia în orice format şi modificarea, încorporarea într-un alt material sau crearea unei lucrări derivate pe baza acestuia. În măsura permisă de lege, dumneavoastră renunţaţi la orice drepturi morale pe care le-aţi putea deţine asupra conţinuturilor încărcate sau transmise pe Site-ul SmartUmf.ro (dacă există).
c. Cu excepţia declaraţiei exprese şi a acordului prealabil al Smart Learner, nicio relaţie confidenţială nu se stabileşte în cazul în care un utilizator al Site-ului SmartUmf.ro comunică verbal, în scris sau electronic cu Smart Learner (precum feedback, întrebări, comentarii, sugestii, idei etc.). În cazul în care Site-ul SmartUmf.ro impune sau solicită furnizarea acestor informaţii, iar aceste informaţii conţin detalii de identificare personală (de exemplu, nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail), Smart Learner le va obţine, utiliza şi păstra în conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate. În caz contrar, comunicarea şi informaţiile transmise în cadrul comunicării vor fi considerate neconfidenţiale, iar Smart Learner va avea dreptul să reproducă, să publice sau să utilizeze aceste informaţii în orice scopuri, incluzând, fără limitare, cercetarea, dezvoltarea, fabricarea, utilizarea sau vânzarea produselor care includ aceste informaţii. Expeditorul oricăror informaţii destinate societăţii Smart Learner este pe deplin răspunzător pentru conţinut, în special pentru veridicitatea şi exactitatea acestuia şi pentru respectarea drepturilor de proprietate şi de confidenţialitate ale oricărei alte persoane.


4. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Informaţiile, documentele şi ilustraţiile aferente publicate pe Site-ul SmartUmf.ro („Informaţiile”) reprezintă proprietatea exclusivă a Smart Lerner, cu excepţia informaţiilor furnizate de terţi în baza unui contract încheiat cu Smart Learner. Permisiunea de a utiliza Informaţiile este acordata cu condiţia ca (1) avizul de proprietate intelectuală să apară pe toate copiile; (2) Informaţiile să fie utilizate doar în scop informativ, personal şi non-comercial; (3) Informaţiile să nu fie modificate în nici un fel; (4) ilustraţiile care apar pe Site-ul SmartUmf.ro să fie întotdeauna utilizate împreună cu textul care le însoţeşte. Smart Learner nu îşi asumă răspunderea pentru conţinuturile furnizate de terţi, iar utilizatorul Site-ului SmartUmf.ro nu este autorizat să distribuie acest material fără acordul prealabil al deţinătorului dreptului de proprietate intelectuală. Cu excepţia cazurilor permise menţionate mai sus, nicio licenţă sau drept, expres sau implicit, nu se acordă niciunei persoane în baza unui brevet, marcă înregistrată sau alt drept de proprietate al Smart Learner.
Nicio marcă înregistrată, denumire comercială sau produs de pe Site-ul SmartUmf.ro nu poate fi utilizat(ă) fără acordul prealabil scris al Smart Learner, cu excepţia scopurilor de identificare a produselor sau serviciilor societăţii.


5. CONFIDENŢIALITATE ŞI SECURITATE
Smart Learner se angajează să vă protejeze viaţa privată online. Înţelegem importanţa respectării vieţii private a clienţilor noştri şi a vizitatorilor Site-ului SmartUmf.ro. Utilizarea datelor cu caracter personal este guvernată de Politica noastră de confidenţialitate, iar prin accesarea şi utilizarea Site-ului SmartUmf.ro, vă obligaţi să respectaţi această Politică de confidenţialitate.
Utilizatorul recunoaşte şi acceptă că legat de datele cu caracter personal pe Site-ul SmartUmf.ro, nu se poate garanta în mod absolut securitatea, cu toate că Smart Learner a luat măsuri de protecţie pentru prevenirea accesului neautorizat sau interceptarea lor.
ÎN CAZUL PUŢIN PROBABIL DE INTERCEPTARE SAU DE ACCES NEAUTORIZAT ÎN CIUDA EFORTURILOR NOASTRE, Smart Learner NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ACESTE INTERCEPTĂRI SAU ACCESĂRI NEAUTORIZATE SAU PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU TANGENŢIALE (INCLUZÂND PIERDEREA PROFITURILOR) SUFERITE DE UN CLIENT SAU UN UTILIZATOR, CHIAR DACĂ Smart Learner A FOST INFORMATĂ ÎN PREALABIL CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE, Smart Learner NU GARANTEAZĂ, EXPRES SAU IMPLICIT, CĂ INFORMAŢIILE FURNIZATE DE ORICE CLIENT NU VOR FI INTERCEPTATE SAU ACCESATE ÎN MOD NEAUTORIZAT ŞI NU ACORDĂ GARANŢII IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA ŞI ADAPTAREA LA O UTILIZARE SPECIALĂ. FIECARE CLIENT ESTE RESPONSABIL PENTRU PĂSTRAREA CONFIDENŢIALITĂŢII PROPRIEI PAROLE.


6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE
6.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Smart Learner are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client.

6.2. Scopul colectării datelor este:
– informarea Clienților privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la contul dumneavoastră;
– de facturare a comenzii pentru contul Premium. Refuzul precizării datelor minime pentru efectuarea facturilor și livrare atrage anularea comenzii;
6.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont, Clienutl declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Smart Learner și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 6.2.
6.4. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
6.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Aleea 2 Cantonului, nr. 93A, Craiova, în atenția SC Smart Learner SRL sau print email, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
- transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
6.6. De asemenea, Smart Learner poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai in scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare.
6.7. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
6.8. Smart Learner va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
6.9. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Smart Learner acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Smart Learner să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. Smart Learner nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
9.10. Prin înscrierea în baza de date a Smart Learner, Clientul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Smart Learner: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația prevede acest lucru, cât și de alte companii cu care Smart Learner poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

7. ANULAREA CONTULUI
Anularea sau ștergerea contului de utilizator se poate face printr-o cerere trimisă pe adresa de email contact@smartumf.ro.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Smart Learner nu îşi asumă răspunderea pentru materialele, informaţiile şi opiniile furnizate pe sau disponibile prin alte mijloace prin intermediul Site-ului SmartUmf.ro. Utilizatorul îşi asumă riscul pentru utilizarea acestor materiale, informaţii şi opinii.
Smart Learner nu îşi asumă răspunderea pentru prejudicii sau daune rezultate din utilizarea Site-ului SmartUmf.ro sau a conţinutului acestora,
SITE-UL SmartUmf.ro, CONŢINUTUL ACESTUIA, PRODUSELE ŞI SERVICIILE FURNIZATE PE SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-UULUI SmartUmf.ro SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI „PE BAZA DISPONIBILITĂŢII”, CU TOATE DEFECTELE. Smart Learner SAU DISTRIBUITORII ACESTEIA, PRECUM ŞI ADMINISTRATORII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII ACESTEIA (DENUMIŢI ÎN CONTINUARE „PĂRŢI Smart Learner) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE DE ORICE NATURĂ, ÎN BAZA UNEI TEORII LEGALE, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU CU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A SITE-UULUI SmartUmf.ro, A CONŢINUTULUI ACESTORA, A SERVICIILOR FURNIZATE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SmartUmf.ro SAU A ORICĂRUI SITE, INCLUZÂND ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU TANGENŢIALE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, ORICE PREJUDICII PERSONALE, PIERDERI DE PROFIT SAU DAUNE REZULTATE DIN ÎNTÂRZIERI, ÎNTRERUPEREA SERVICIILOR, VIRUŞI, ŞTERGEREA FIŞIERELOR, A COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE SAU ERORI, OMISIUNI SAU ALTE INEXACTITĂŢI ALE SITE-URILOR WEB Smart Learner SAU ALE CONŢINUTULUI ACESTORA, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA SAU NU DE NEGLIJENŢA Smart Learner SAU A FAPTULUI CĂ Smart Learner A FOST INFORMATĂ ÎN PREALABIL CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE.
Utilizatorul recunoaşte, fără a aduce atingere oricărei dispoziţii legale contrare, că nu poate depune o reclamaţie sau să intenteze o acţiune rezultată din sau legată de Site-ul SmartUmf.ro sau prezentele Condiţii de utilizare online mai târziu de un an (1) de la apariţia situaţiei legate de reclamaţia sau acţiunea respectivă.
REŢINEŢI CĂ ALTE NOTIFICĂRI LEGALE, MENŢIUNI LEGALE ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE SE POT APLICA SITE-ULUI SmartUmf.ro.


9. GENERALITĂŢI
Sunteţi de acord că prezentele Condiţii de utilizare online şi Politica de confidenţialitate reprezintă acordul deplin dintre noi în legătură cu obiectul prezentelor. Site-ul SmartUmf.ro a fost creat şi funcţionează în conformitate cu legile din Romania. Legile din Romania vor guverna prevederile din prezentele Condiţii de utilizare online, în măsura în care legile Romaniei nu sunt anulate de legi aplicabile obligatorii, de exemplu, legi privind protecţia consumatorului care vi se aplică. În cazul în care un tribunal competent consideră că orice prevedere din prezentele Condiţii de utilizare online este invalidă sau neexecutorie, sunteţi de acord că celelalte prevederi ale prezentelor Condiţii de utilizare online vor rămâne în vigoare.