vineri, 7 iulie 2017

Procesul termodinamic

Procesul termodinamic sau transformarea de stare reprezintă trecerea unui sistem termodinamic dintr-o stare de echilibru într-o altă stare de echilibru.
Într-un proces termodinamic, unii din parametrii de stare ai sistemului variază în timp. De exemplu variația volumului unui gaz produce o variație a presiunii acestuia, dacă temperatura rămâne constantă.
Clasificarea proceselor termodinamice:
Proces cvasistatic - este un proces în care parametrii de stare variază foarte lent astfel încât orice stare de intermediară poate fi considerată stare de echilibru.
Aceste procese se pot reprezenta în coordonate “pV”.
Reprezintă procese idealizate din natură.
Proces necvasistatic - este un proces în care stările intermediare nu sunt stări de echilibru termodinamic.
Procesele necvasistatice se întâlnesc în natură.
Proces reversibil - este un proces în care trecerea din starea finală în starea inițială se face prin aceeași succesiune de stări intermediare de echilibru prin care s-a făcut trecerea și în transformarea inițială, cu schimbarea sensului de variație a parametrilor de stare.
Procesele reversibile sunt procese cvasistatice.
Proces ireversibil - poate reprezenta un proces din natură. De exemplu: căderea frunzelor.
Proces ciclic - este un proces în care starea inițială coincide cu starea finală.
Proces neciclic - starea finală nu coincide cu starea inițială.

Principiul echilibrului termic
Orice sistem termodinamic izolat evoluează spre o stare de echilibru termodinamic pe care nu o mai părăsește de la sine fără o intervenție din exterior.
Parametrii de stare nu variază în timp (sunt constanți).
Dacă se pun în contact termic două sisteme termodinamice cu temperaturi diferite, corpul cald cedează căldură, în timp ce corpul rece primește căldură, iar în final cele două corpuri ajung la aceeași temperatură, adică la echilibru termic.

Termostatul - reprezintă un sistem termodinamic a cărui temperatură nu se modifică în urma contactului termic cu un al corp.
Un sitstem termodinamic este izolat adiabatic de mediul exterior dacă nu schimbă căldură ce mediul exterior.
Un termos ce conține apă și gheață în echilibru este un sistem termodinamic izolat.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu