joi, 13 iulie 2017

Modelul gazului ideal

Gazul ideal este un model teoretic de gaz, caracterizat printr-o ecuație de stare simplă din punct de vedere matematic. Niciun gaz real nu se comportă exact așa.
Modelul gazului ideal este folosit de inginerii care lucrează cu gaze deoarece este simplu și aproximează bine pe un domeniu larg al parametrilor comportarea gazelor în timpul transformărilor termodinamice
Un mol de gaz ideal are un volum de 22.4 litri la o temperatura de 273 K și o presiune de 105 Pa.
Caracteristicile gazului ideal:
  • Este alcătuit dintr-un număr foarte mare de particule identice numite molecule
  • Distanțele dintre molecule sunt mari astfel încât pot fi considerate puncte materiale
  • Se neglijează forțele de interacțiune dintre molecule
  • Ciocnirile dintre molecule și pereții vasului se consideră perfect elastice
                                          

  • Mișcarea moleculelor respectă legile mecanicii clasice
  • Molecule se află în agitație termică.

Observație!
Orice gaz real poate fi considerat ideal la temeraturi ridicate și presiuni scăzute.


Ecuația termică de stare a gazului ideal - Ecuația Clapeyron Mendeleev


p·V = ν·R·T
R - constanta universală a gazului ideal
R = 8,314510 J / mol·K0 comentarii:

Trimiteți un comentariu