joi, 29 iunie 2017

Sistemul termodinamic

Un sistem termodinamic este un corp sau un ansamblu bine precizat de corpuri macroscopice. Sistemul termodinamic este finit.
Orice sistem termodinamic poate fi format dintr-un număr foarte mare de particule, dar un număr finit.
Sistemul termodinamic poate interacționa cu mediul exterior.
Exemplu de sistem termodinamic: o cantitate de gaz închis într-un cilindu cu piston mobil.
Clasificarea sistemelor termodinamice:
  1. - Sistem termodinamic izolat - nu interacționează și nu face schimb de masă (substanță) și de căldură cu mediul exterior. Exemplu: termosul.
- Sistem termodinamic neizolat - interacționează cu mediul exterior. Exemplu: cana cu ceai,
cafea.
  1. - Sistem termodinamic închis - nu face schimb de masă (substanță) dar face schimb de căldură cu exteriorul. Exempli: ceainicul.
- Sistem termodinamic deschis - face schimb de masă (substanță) și de căldură cu exteriorul.
Exemplu: corpul omenesc.
  1. - Sistem termodinamic omogen - are aceleași proprietăți fizice și aceeași compoziție în toate punctele. Exemplu: gazul într-un cilindru.
- Sistem termodinamic omogen - conține mai multe substanțe numite componente și este
alcătuit din mai multe părți parțial distincte. Exemplu: apa + ulei.
Starea unui sistem termodinamic
Este dată de totalitatea proprietăților sistemului termodinamic la un moment dat.
Starea unui sistem termodinamic poate fi descrisă cu ajutorul unui ansamblu de mărimi fizice măsurabile numite parametrii de stare.
O stare a unui sistem termodinamic se numște stare de echilibru dacă parametrii de stare sunt constanți în timp (nu variază).
Starea unui sistem termodinamic se poate reprezenta în coordonate “pV” printr-un punct.
Clasificarea parametrilor de stare
  1. Parametrii Intensivi
- caracterizează starea sistemului într-un punct al acestuia.
- pot avea valori diferite în puncte diferite.
- nu depind de numărul de particule.
- nu sunt aditivi
- exemplu: presiunea, temperatura, densitatea, masa molară.
  1. Parametrii Extensivi
- caracterizează întregul sistem termodinamic.
- sunt proporționali cu numărul de particule din sistem.
- sunt aditivi.
- exemplu: masa, volumul, numărul de moli, numărul de particule.
  1. Parametrii Independenți
- se mai numesc si grade de libertate.
- exemplu: masa, volumul.
  1. Parametrii Dependenți
- exemplu: densitatea.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu