marți, 14 martie 2017

Fizica-Grila89 - Surse t.e.m conectate în paralel

Se consideră un circuit simplu format dintr-o sursă de tensiune (E = 9 V, r = 1 Ω ) și un rezistor ce prezintă la borne o tensiune U1 = 7V. Rezistența electrică, R, a rezistorului și tensiunea, U2, la bornele acestuia, atunci când se adaugă în paralel cu sursa circuitului o altă sursă identică, au valoarea:
Datele problemei:
E = 9 V, r = 1Ω  
U1 = 7 V
Cerințele problemei:
Se cere să se calculeze:
  • rezistența rezistorului R și
  • tensiunea U2 după conectarea în paralel a unei surse de tensiune identice.


Rezolvare:
Tensiunea la bornele rezistorului R atunci când este conectatată  o singură sursă de tensiune electromotare, E, este:
U1 = I · R (1)


Din legea lui Ohm pentru întregul ciicuit rezultă:
Se înlocuiește curentul I în ecuația tensiunii la borne (1).
Rezultă:
rezistența rezistorului R va avea aceeași valoare 3,5 Ω și după conectarea celei de-a doua surse.


După ce se introduce ce-a de-a doua sursă conectată în paralel curentul I (îl vom nota cu I2) va expresia:


Tensiunea U2 la bornele rezistorului R va fi egală acum cu:

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu