luni, 6 februarie 2017

Fizica-Grila17 - Surse t.e.m conectate în serie

Se consideră un circuit simplu format dintr-o sursă de tensiune (E1=12V, r1=1Ω ) și un rezistor (R=5Ω) ce este parcurs de curentul I1. După introducerea unei noi surse de tensiune (E2=9V, r2=1Ω), se obține curentul I2. Se cere determinarea intensității curentului I1 și a curentului I2:


Datele problemei:
E1=12V, r1=1Ω  
R=5Ω
E2=9V, r2=1Ω
Cerința problemei:
Se cere să se calculeze curenții I1 și I2
Rezolvare:
Ințial, așa cum ne spune problema, circuitul conține numai o singură sursă de tensiune (circuit simplu) și se poate desena astfel:
Pentru a calcula curentul I1 prin circuit se folosește legea lui Ohm pentru întreg circuitul:
După ce se adaugă ce-a de-a doua sursă de tensiune E2 prin circuit va circula curentul I2.
În circuit avem montate în serie două surse te tensiune electromotoare.
Se calculează tensiune electromotoare echivalentă serie:
Eserie = E1 + E2
Eserie = 12 + 9
Eserie = 21 V
În cazul surselor de tensiune trebuie caclulată și rezistența interna echivalentă:
rserie = r1 + r2
rserie = 1 + 1
rserie = 2 Ω

Curentul I2 se calculeză folosind tensiunea electromotare echivalentă serie Eserie și rezistența internă echivalentă serie rserie

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu