marți, 14 martie 2017

Fizica-Grila89 - Surse t.e.m conectate în paralel

Se consideră un circuit simplu format dintr-o sursă de tensiune (E = 9 V, r = 1 Ω ) și un rezistor ce prezintă la borne o tensiune U1 = 7V. Rezistența electrică, R, a rezistorului și tensiunea, U2, la bornele acestuia, atunci când se adaugă în paralel cu sursa circuitului o altă sursă identică, au valoarea:
Datele problemei:
E = 9 V, r = 1Ω  
U1 = 7 V
Cerințele problemei:
Se cere să se calculeze:
  • rezistența rezistorului R și
  • tensiunea U2 după conectarea în paralel a unei surse de tensiune identice.


Rezolvare:
Tensiunea la bornele rezistorului R atunci când este conectatată  o singură sursă de tensiune electromotare, E, este:
U1 = I · R (1)


Din legea lui Ohm pentru întregul ciicuit rezultă:
Se înlocuiește curentul I în ecuația tensiunii la borne (1).
Rezultă:
rezistența rezistorului R va avea aceeași valoare 3,5 Ω și după conectarea celei de-a doua surse.


După ce se introduce ce-a de-a doua sursă conectată în paralel curentul I (îl vom nota cu I2) va expresia:


Tensiunea U2 la bornele rezistorului R va fi egală acum cu:

joi, 2 martie 2017

Analizatorii

Analizatorii sunt sisteme complexe, morfologice și funcţionale, care au rolul de a recepţiona stimuli specifici, de a genera şi conduce influxuri nervoase şi de a forma, pe baza analizei influxurilor nervoase, senzaţii specifice.
Prin intermediul lor, la nivel cortical, se realizează analiza cantitativă și calitativă a stimulilor din mediul extern și intern asupra receptorilor.
Pe baza informaţiilor furnizate de analizatori, organismul se integrează în mediu, adoptând comportamentul adecvat schimbărilor permanente din jurul său.
Fiecare analizator este alcătuit din trei segmente: periferic, de conducere şi central.
Segmentul periferic, receptorul - R este o structură specializată pentru recepţionarea anumitor stimuli care sunt variaţii ale diverselor forme de energie electromagnetică, mecanică, termică, chimic. Receptorii convertesc energia stimulilor specifici în potenţiale de acţiune care vor fi preluate şi transmise de segmentul de conducere.

sâmbătă, 18 februarie 2017

Noţiuni de igienă și patologie ale sistemului nervos

Meningită inflamaţia meningelor de la nivel spinal sau cerebral.
Cauze: poate avea multiple etiologii, bacteriene (meningita cerebrospinală produsă de meningococ, meningita pneumococică produsă de pneumococ) sau virale.
Simptome: dureri de cap, febră, fotofobie, vărsături, modificari în lichidul cefalorahidian.


Encefalita inflamația acută a creierului.
Cauze: prezenţa unor virusuri la nivelul sistemului nervos central sau o reacţie de hipersensibilitate iniţiată de un virus sau de o proteină străină organismului.
Simptome: cefalee, amețeli, convulsii, disfuncţii cerebrale extinse şi grave.


Hemoragiile cerebre sângerarea la nivelul ţesutului cerebral, în spaţiile epidural, subdural sau subarahnoidian.

luni, 6 februarie 2017

Fizica-Grila17 - Surse t.e.m conectate în serie

Se consideră un circuit simplu format dintr-o sursă de tensiune (E1=12V, r1=1Ω ) și un rezistor (R=5Ω) ce este parcurs de curentul I1. După introducerea unei noi surse de tensiune (E2=9V, r2=1Ω), se obține curentul I2. Se cere determinarea intensității curentului I1 și a curentului I2:

marți, 31 ianuarie 2017

Fizica-Grila14-Randament

Intensitatea de scurtcircuit a unui generator electric are valoarea a. Realizându-se cu acest generator un circuit electric, intensitatea curentului electric devine b. Randamentul acestui circuit este?


Randamentul unui circuit electric η poate fi calculat cu forumula:

duminică, 22 ianuarie 2017

Arcuri reflexe vegetative: simpatic și parasimpatic

La baza activităţii sistemului nervos vegetativ stă reflexul, care se desfăşoară pe baza arcului reflex vegetativ. Calea aferentă a arcului nervos vegetativ este asemănătoare cu aceea de la arcul reflex somatic.
Arcul reflex simpatic
Receptorii R - din organe sau vase (baroreceptori, presoreceptori, chemoreceptori)
Calea aferentă – CA  – aferenta vegetativă – dentritele și axonii neuronilor viscerosenzitivi din ganglionul spinal. Dendritele ajung la receptori, iar axonii pătrunde în nevrax, intrând în legătură cu centrul vegetativ.
Centrul nervos – CN – coarnele laterale ale măduvei spinării T1L2

vineri, 6 ianuarie 2017

Efectele stimularii SNV asupra diferitelor organe

Sistemul nervos vegetativ este alcătuit dintr-un un sistem nervos simpatic şi unul parasimpatic. Cele mai multe organe primesc o inervaţie vegetativă dublă şi antagonică, simpatică si parasimpatică. În alte organe, simpaticul şi parasimpaticul exercită efecte de acelaşi tip, dar aceste efecte sunt diferite, cantitativ şi calitativ. Există, de asemenea, organe asupra cărora numai unul dintre sisteme are efect.Majoritatea viscerelor sunt prevăzute cu inervaţie dublă, simpatică şi parasimpatică, situaţie în care cele două sisteme pot acţiona antagonist, exemplu: reglarea diametrului pupilar, complementar, exemplu: reglarea secreţiei salivare sau cooperant, exemplu: la nivelul aparatului reproducător sau în micţiune.